Advokatbyrå

På en advokatbyrå arbetar advokater och jurister som utövar, tolkar och ger råd inom lagtillämpning för privatpersoner och organisationer. För att bli advokat behöver en juridiskt bildad antas som ledamot av Sveriges advokatsamfund får kalla sig.

Att arbeta som advokat innebär praktisk tillämpning av abstrakta juridiska teorier och kunskaper för att lösa specifika individualiserade problem eller för att främja intressen för dem som anställer advokater för att utföra juridiska tjänster. Advokatens roll varierar mycket mellan olika juridiska jurisdiktioner.