En kvalificerande erfarenhet är om juristen har arbetat i rätten. Inom många områden är lagarna komplicerade och att behandla ett rättsfall behöver involvera juridiska biträden såväl som advokater i olika sammanhang.

Klienter, privata, företag eller organisationer kan räkna med att tingserfarna advokater vet hur man bäst planerar de rättsliga förhandlingarna.

Ett välutvecklat samhälle har medborgare som ibland behöver allmän rättshjälp. I andra fall driver försäkringsbolag frågor kring skadestånd. Personliga möten mellan klient och advokat ger möjlighet att bolla fall och se vilken den bästa vägen framåt är.